Lớp học các thiên tài

Lớp học các thiên tài

Tưởng tượng 1 lớp học gồm toàn các nhà vật lý nổi tiếng. Thầy giáo sẽ nói với các học trò của mình thế nào nhỉ?

- Archimedes, cậu lại đi trễ. Đừng có giải thích với tôi là lại bị nhốt trong nhà tắm nhé.

- Copernicus, khi nào cậu mới hiểu cậu không phải trung tâm của thế giới hử ?

- Galileo, nếu cậu còn thả mấy hòn đá từ trên lầu xuống đường một lần nữa cậu sẽ bị đuổi đấy.

- Kepler, cậu thôi nhìn chòng chọc lên trời đi không ?

- Newton, làm ơn đừng ăn không ngồi rồi dưới gốc táo nữa.

- Schroedinger, không được hành hạ con mèo như thế.

- Heisenberg, bao giờ cậu mới có thể khẳng định chắc chắn được ?

Tác giả bài viết: ST